Archive – 2023

Published: Oct. 28, 2023

25.11.23 — Мат. регата для 11 классов (регистрация до 23.10)

https://math.hse.ru/math.regata11

Published: Oct. 26, 2023

Обновился сайт МЦНМО

Published: Oct. 23, 2023

02.11.23 — семинар учителей математики: А.В.Антропов

https://old.mccme.ru/nir/seminar/

Published: Oct. 10, 2023

15 и 29.10.23 — Турнир городов

https://www.turgor.ru/moscow/

Published: Oct. 3, 2023

19.10.23 — семинар учителей математики: Н.М.Нетрусова, И.А.Яковлев

https://old.mccme.ru/nir/seminar/

Published: Oct. 1, 2023

14.10.23 — Мат. регата для 9 классов (регистрация до 09.09)

https://math.hse.ru/math.regata9.hse.ru

Published: Oct. 1, 2023

05.10.23 — семинар учителей математики: О.А.Заславский, С.И.Зубарева, Т.Е.Фейгина

https://old.mccme.ru/nir/seminar/

Published: Sept. 16, 2023

24.09.23 — конкурс учителей математики (регистрация до 18.09)

https://mccme.ru//oluch//

Published: Aug. 29, 2023

14.10.23 — Мат. регата для 9 классов (регистрация до 09.09)

https://math.hse.ru/math.regata9.hse.ru

Published: Aug. 29, 2023

11.09.23 — начало семестра в НОЦ МИАН

https://www.mi-ras.ru/index.php?c=noc2324_1

Back